Fletcher Hotels - Contact- en adresgegevens (2024)

  • Dutch
  • English
  • German
 • 0347 750 430

 • Home
 • Hotels
 • Arrangementen
 • Restaurants
 • Contact

Locatie

Fletcher Hotels Nederland
Buizerdlaan 2
3435 SB Nieuwegein

Contactgegevens

Tel: 0347 750 430
E-mail: receptie@fletcher.nl

Postadres
Postbus 134
3430 AC Nieuwegein

Voor vragen of reserveringen

Wilt u een reservering maken of heeft u een vraag of opmerking? Neemt u dan contact op met onze centrale Fletcher Receptie.

U kunt ons bereiken op:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00
zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00

U kunt ons bereiken via0347 - 750 430 of door een e-mail te sturen naar receptie@fletcher.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over een specifiek hotel, vermeldt dan altijd in uw email erbij om welk Fletcher Hotel het gaat!

Maatregelen coronavirus

Beste Gast,

Ook wij hebben dit nog nooit mee gemaakt! Het Coronavirus raakt ons allemaal. Wij doen ons uiterste best u zo goed als mogelijk te informeren. U zal begrijpen dat de huidige maatregelen leiden tot vragen en tot een enorme druk op onze recepties. Vanzelfsprekend staan wij u graag te woord via telefoonnummer: 0347 - 750 430, echter kunnen er vanwege de drukte wachtrijen ontstaan.

De zorg voor onze gasten en medewerkers heeft onze hoogste prioriteit. Helaas zijn daarom momenteel al onze hotels en restaurants gesloten t/m 28 april.

Ons speciaal geformeerde Fletcher Corona Project Team volgt de ontwikkelingen op de voet en volgt de richtlijnen van de overheid. Wij verwijzen u graag naar het

RIVM

voor een antwoord op de meest gestelde vragen. Voor vragen over annuleringen verwijzen wij u graag naar de

algemene voorwaarden

.

Wij hopen u snel weer te mogen verwelkomen in onze hotels en restaurants!

Met vriendelijke groet,

Fletcher Hotels

Alles naar wens?

Wij doen er alles aan om uw verblijf bij Fletcher zo prettig mogelijk te maken.

 • U kunt uw tips, opmerkingen en klachten sturen naar gastensupport@fletcher.nl
 • Voor informatie over vacatures of open sollicitaties mailt u naar vacature@fletcher.nl
 • Voor vragen over privacy en persoonsgegevens mailt u naar privacy@fletcher.nl
 • Voor vragen over personele aangelegenheden mailt u naar personeel@fletcher.nl
 • Voor vragen over openstaande facturen die u dient te betalen aan Fletcher mailt u naar debiteurenbeheer@fletcher.nl
 • Voor vragen over openstaande facturen die Fletcher dient te betalen mailt u naar facturen@fletcher.nl

Voor zakelijk contact
Tel: 0347 - 329 092
E-mail: sales@fletcher.nl
KvK nummer: 30194735
BTW nummer: 8065.04.559.B.01

Fletcher is telefonisch bereikbaar op bovenstaand nummer van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00, met uitzondering van feestdagen.

Fletcher Friend - Wachtwoord vergeten?

Dit e-mailadres is al bij ons bekend, wellicht bent u vergeten wat uw wachtwoord was. Gebruik onderstaand formulier om uw wachtwoord te vernieuwen.

Word Fletcher FriendRegistreer gratis en profiteer direct van de voordelen!

 • De hoogste korting op uw boeking
 • Eenvoudig boeken
 • Ontvang de beste deals

Als Fletcher Friend geeft u toestemming dat Fletcher Hotels u per mail op de hoogte houdt van de beste deals.

Fletcher Hotels - Contact- en adresgegevens (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 6272

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.